Sürdürülebilir Kalkınma Sertifikalı Online Eğitim Programı

Boğaziçi Üniversitesi ve Unilever İşbirliği ile

Programın süresi : 8 hafta

Program ücretsizdir

Kontenjan : 100 öğrenci

Başvuru şartları : 3. veya 4. sınıf lisans öğrencisi olmak

Son başvuru tarihi : 25 Eylül 2018

Başlama tarihi : 10 Ekim 2018

Program Bilgileri

Sürdürülebilirlik uygulamaları, dünyada sınırlı olan ve hızla azalan doğal kaynaklarımızın kirlenmesi ile birlikte insan ve ekolojik sağlık için olduğu kadar, üretim sektörü ve iş dünyası için de gittikçe önem kazanmaktadır. Bugün etrafımıza dikkatlice baktığımızda, iklim değişikliği ve çevresel etkilerin hayatımızın tam ortasında olduğunu ve tüm toplumları, sosyal, ekonomik ve çevresel yönden her gün daha fazla etkilemeye başladığını görebiliriz. Gelecek nesillerin daha iyi koşullara ve daha iyi bir geleceğe sahip olması doğal, ekonomik ve sosyal kaynakların sürdürülebilirliğine bağlıdır.

gîrsel_1

Unilever Türkiye’nin desteği ile Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi (BU-SDCPC) tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma Online Eğitim Programı” oluşturuldu. Bu program ile çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi konularının disiplinler arası yaklaşımla iyi yönetişim ve şeffaflık ilkelerine odaklanarak öğrencilere sunulması amaçlanmaktadır. Program sırasında, fırsatlar içeren sürdürülebilir değer zinciri yönetiminde paydaş katılımının öneminin ele alınması, uyguladığı Sürdürülebilir Yaşam Planı’yla global çapta önemli oranda bir değer yarattığı gözlemlenen Unilever gibi firmaların başarı hikayelerinin ilham vermesi planlanmaktadır.

2

Lisans öğrencilerine yönelik geliştirilen programın; sürdürülebilir ekolojik sistemler, eko-tasarım, yeşil ekonomi, sürdürülebilir tarım modellerinin geliştirilmesi ve çevresel etki kategori analizinin disiplinler arası bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve yeşil büyüme yol haritasının oluşturulmasına öncülük etmesi beklenmektedir. Ders programı süresince elde edilen kazanımların, küresel ve bölgesel sürdürülebilirlik sorunlarına çözüm bulacak uygulamalar oluşturması hedeflenmektedir. Eğitim boyunca uzmanların sürdürülebilir kalkınma önündeki ekonomik, sosyal ve teknik engelleri nasıl aşabildikleri başarı öyküleri ile bire bir gözlemlenebilecektir.

Dünyanın önde gelen hızlı tüketim ürünleri şirketlerinden biri olan Unilever’in katkılarıyla tasarlanan bu programda, geleceğin iş modeli olan “Sürdürülebilirliğin”, profesyonellerin deneyimleri eşliğinde tüm boyutlarıyla ele alınması planlanmaktadır. Program, Türkiye’de bu çerçevedeki bir iş birliğinin ilk örneği olma özelliği taşıyor.

Bu Programda Sizi Neler Bekliyor?

Fark Yaratmayı Öğrenin

Teorik örnekler ile birlikte güncel örneklerin de yer alacağı bu program sizlere vaka çalışmaları ve deneyim paylaşımlarıyla iş dünyasında nasıl fark yaratabileceğinizi; Boğaziçi Üniversitesi ve diğer araştırma kurumları öğretim üyeleri ve konusunda uzman özel sektör temsilcileri ile birlikte öğrenme imkanı sunuyor.

İstediğiniz Yerden, İstediğiniz Zaman Çalışın

Tamamen online olan program, zamanın en değerli kaynak olduğu bilinciyle, temponuzu ve üniversitenizdeki eğitim programınızı aksatmadan, sizin için en uygun olan yer ve zamanda, ister masa başında ister mobil cihazlarda eğitime devam edebilme imkanı sağlıyor.

Uygulayarak Öğrenin

Programın Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve diğer farklı yapıdaki araştırma kurumlarının temsilcileri tarafından video anlatımlı olarak gerçekleştirilmesi ve dersin online forumlarda değerlendirilmesi planlanmaktadır. Unilever’in ilgili yöneticileriyle birlikte gerçekleştireceğiniz vaka çalışmaları, proje, ödev gibi uygulamalar sayesinde tüm öğrendiklerinizi gerçek hayatta nasıl uygulayacağınızı da öğrenmiş olacaksınız.

Eğitmen Kadrosu

Nilgün Cılız

Prof. Dr. Nilgün Cılız

Fikret Adaman

Prof. Dr. Fikret Adaman

Orhan Yenigun

Prof. Dr. Orhan Yenigün

Dilek Unalan

Doç. Dr. Dilek Ünalan

Fırat İlker

Yard. Doç. Dr. Mehmet Fırat İlker

Ali Coskun

Yard. Doç. Dr. Ali Çoşkun

İrem Daloğlu

Dr. İrem Daloğlu

Hayri Tongarlak

Asst. Prof. Hayri Tongarlak

Metin Albukrek

Dr. Metin Albukrek – Unilever

Aysegul Yanik

Aysegül Yanık – Unilever

Sila Kilic

Sıla Kılıç – EnerjiSA

Sila Temizel

Sila Temizel – University of Wisconsin

Nafiz Guder

Nafiz Güder – WWF

Sedat Kalem

Dr. Sedat Kalem

Sertifikaya Hak Kazanma Koşulları


Eğitim videoları takip oranı
Canlı olarak gerçekleştirilen derslerde katılım oranı
Program proje çalışmalarının gerekliliklerinin sağlanması
Dersler ile ilgili sorumlulukların tamamlanması

Neden Katılmalısınız?


Sürdürülebilirlik stratejilerinin bulunduğu yeni iş modeli

Sürdürülebilirlik, günümüzde üretim ve servis sektörlerinin gündeminde ön sıralarda yer almaya başlayan bir kavramdır. Merkezinde sürdürülebilirlik stratejilerinin bulunduğu yeni iş modeli, tüm dünyada yaşam kalitesinin artırılması için temel bir rol oynar. Bu gerçeği kavrayarak geleceğe adım atan işletmeler ve profesyoneller rakiplerinden farklılaşır.

İnsanlar, gezegen ve refah

Sürdürülebilir kalkınma konusunda 2012 yılından bu yana yapılan çalışmaların sonucunda ortaya çıkan, “insanlar, gezegen ve refah” odaklı 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi kapsamında 2030 yılına kadar tüm dünyada açlık ve aşırı yoksulluğu yok etme, insanlar, bölgeler ve ülkeler arasındaki eşitsizliği azaltma, iklim değişikliğiyle etkili mücadele, çevrenin korunması, cinsiyetler arası eşitlik, ekonomik büyüme, kaliteli eğitim ve herkese ulaşılabilir enerji sağlama gibi 17 genel konu üzerinde küresel dayanışma ve ortaklık sağlanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda tasarlanan “Online Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Programı” sizlere ilgili konularda vizyon katacaktır.

Yenilikçi ve kapsayıcı eğitim programı

Sürdürülebilir Kalkınma Online Eğitim Programı’nın eğitmen kadrosu, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden ve konusunda uzman özel sektör temsilcilerinden oluşuyor. Program, yenilikçi ve kapsayıcı bir bakış açısıyla sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulamaya geçirilebilmesi için gerekli araç, beceri ve stratejileri aktarırken; Unilever’in uzun yıllara dayanan deneyimleri ışığında sürdürülebilir iş modelleriyle nasıl bir kalkınma ve katma değer yaratabileceğinizi gösteriyor. Bu yönleriyle Sürdürülebilir Kalkınma Online Eğitim Programı, siz gençlere, geleceğin iş dünyasının kapılarını sonuna kadar açıyor.

Neden Katilmalisiniz

Başvuru


Başvurular 25 Eylül 2018 tarihinde sona ermiştir.


Tüm hakları saklıdır, 2018.

İletişim Bilgileri:

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BU-SDCPC)

Telefon: +90 212 359 46 23 / +90 212 359 48 37

E-Posta: sustainabledevelopment@boun.edu.tr

boun logo
sustainlogoalt
Unilever Logo